HELHETLIG TILNÆRMING INNEN VARMETEKNIKK

HögforsGST – et av Nordens største selskap innen varmeteknisk utstyr og siden 2007 en av de ledende leverandørene på det svenske markedet. Vi kan ta helhetlig tilnærming i alle slags prosjekter – fra behovsanalyse og dimensjonering til oppfølging, vedlikehold og løpende optimalisering. Vi påser at delene i systemet samspiller på en måte som gagner funksjon, økonomi og miljø. Ofte handler det om ytterligere forenkling. Akkurat nå ekspanderer vi sterkt på det svenske og norske markedet. I 2015 ble vi utpekt til superforetak av avisen Veckans Affärer.

HögforsGST for fagfolk

Vi tilbyr førsteklasses totalprodukter og løsninger for sanering og bygging av oppvarmings- og kjølesystem for eiendommer. Vi samarbeider med VVS-ingeniører, varmeselskap og entreprenører for i hvert eneste tilfelle å finne de løsninger som best effektiviserer boligenes energiforbruk, øker bokomforten og forlenger systemenes livslengde. Dessuten tilbyr vi VVS-ingeniører en dimensjoneringstjeneste for våre produkter.

HögforsGST for forbrukere

Over en halv million mennesker bor i leiligheter der tappevannet og arealene varmes opp med varmesentraler som vi har produsert. Fjernvarme er en pålitelig og lettstelt oppvarmingsløsning. De som bor i hus med fjernvarme, kan konsentrere seg om å leve livet og nyte komforten. Fjernvarme krever ikke mye ettersyn av beboerne. HögforsGST er en erfaren og ansvarsfull aktør med produkter som er holdbare, effektive og lette å bruke. Les mer om vår serie av UNIS-småhussentraler på vår produktside »