Visa alla

Suksess på Nordbygg!

På Nordbygg 5.–8. april viste vi for første gang vår nye veggmonterte fjernvarmesentral for villaer og mindre eiendommer – Unis 22B. Mottakelsen var veldig god og det var mange interesserte besøkende på stand. Vi fikk blant annet mulighet til å fortelle om forbedringer i forhold til å monter varmesentralen. Dette har sammenheng med at vi bruke en hel montasjeplate som gir mange muligheter ved montering. Det at sentralen enten kan kobles til fra oversiden eller undersiden er også en stor fordel. Få, men samtidig påkostede pakninger reduserer risikoen for lekkasje og øker levetiden. Her er det noen bilder fra messen. Vår stand ble brukt som reklame for Nordbygg, på deres Facebook-side. Det liker vi! Mer om Unis 22B finner du her.