FORETAKET

Kunnskap, vilje og ressurser

Vi har bra med ressurser, og vår måte å arbeide på skiller oss i en viss grad fra konkurrentene. Her kan du lese mer om våre ressurser og vår arbeidsmåte – og om våre ressurser innen de to ekspansive områdene fjernvarme og fjernkjøling.
Vi er en del av miljøbevegelsen
Vi kan med god grunn hevde at vi er en del av den globale miljøbevegelsen. Fjernvarme og fjernkjølling gir beviselig store miljøgevinster, og vår spesialkompetanse innen dette teknikkområdet – overføringen av energi fra produsenter til sluttbrukere – har avgjørende betydning for systemenes energieffektivitet. I dag bor drøyt halvparten av jordens befolkning i byer. Urbaniseringen har medført at fordelene med fjernvarme og fjernkulde kan utnyttes av stadig flere. Derfor er den tekniske utviklingen svært intensiv – og vi er i høyeste grad en del av den. Likevel er utviklingen bare i startfasen. Miljøgevinstene er nemlig svært store. EU har for eksempel slått fast at fjernvarmesystemer der varme og el samproduseres, er det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslippet av klimagasser. Gjennom våre finske røtter har vi verdifull erfaring innen akkurat dette området. I Finland samproduseres cirka 90 prosent av all fjernvarme!

De fleste av våre produkter er vurdert ifølge SundaHus Miljödata. En trygghet for de eiendomseiere, entreprenører og konsulenter som vil gjøre bevisste materialvalg, fase ut farlige stoffer og redusere sin miljøbelastning.

Sunda Hus
Våre fire hjørnesteiner
• Personlig erfaring. HögforsGST eies av svært kompetente personer, som har en lang erfaring innen varmeoverføring. Det preger alt vi gjør.
• Helhetlig tilnærming. Vi kan ta en helhetlig tilnærming i alle slags prosjekter og påser at delene i systemet samspiller på en måte som gagner funksjon, økonomi og miljø.
• Pålitelighet. Vi gir deg rask service og holder hva vi lover. Det merker du allerede når du
krever et tilbud fra oss.
• Trygg bakgrunn. Gjennom våre finske røtter har vi lang erfaring med fjernvarme. I Finlands større byer står fjernvarme for cirka 90 prosent av varmeforsyningen i dag – og vi har vært en svært aktiv part i den utviklingen.
Pionerer innen fjernvarme
Fjernvarmens økonomiske og miljømessige fordeler er mange og målbare. Ofte kan man utnytte spillvarme fra industrier og søppelforbrenning eller brenselet fra lokale kilder. I økt omfang brukes fornybare brensler som tre, biogass og solenergi. En stor del av fjernvarmen er spillvarme fra elproduksjon, noe som reduserer utslippet av klimagasser dramatisk. HögforsGST har i lang tid vært Finlands ledende leverandør når det gjelder to av fjernvarmesystemets viktigste funksjoner: undersentraler og varmevekslere. Vi har vært pådrivere i en teknologisk utvikling som har resultert i at 2,7 millioner finner i dag bor i hus med fjernvarme. Varmevekslerens evne til å overføre varme med minimale energitap er avgjørende for systemets evne til energibesparelse. Gjennom tett dialog med forskergruppen, sluttbrukerne og proffer innen varmeteknikk utvikler vi varmevekslere som nøyaktig oppfyller de mest varierende behov. I fjernvarmesentralen reguleres tilførselen av varme og varmt tappevann etter behovet. Jo mer nøyaktig varmetilførselen kan stilles inn etter behovet, desto større blir energibesparelsen. I våre sentraler settes komponenter fra de ledende produsentene i perfekt samspill – slik at fjernvarmens mange fordeler kan utnyttes maksimalt.
Fjernkjølling erobrer verden
Urbanisering og byggeboom – ikke minst i mange utviklingsland – har økt behovet for effektive, miljøvennlige kjølesystemer. I mange tilfeller er fjernkjølling det naturlige alternativet. Det kalde vannet produseres sentralt, og man slipper lyd og vibrasjoner fra utstyr inne i eiendommen. I mange tilfeller kan kjølingen utvinnes fra kald uteluft eller vassdrag – så kalt frikjøling. HögforsGST har erfaring fra mange bruksområder og kan lede deg til den beste løsningen. Vår erfaring med fjernvarme er verdifull også når vi utvikler løsninger innenfor kjøleteknikk. De tekniske grunnprinsippene er i høy grad de samme. Fordelene – når det gjelder økonomi, miljø og komfort for sluttbrukerne – er i begge tilfeller mange og lette å påvise.