GST – Fjernkjølling

GST – Undersentraler for fjernkjølling

Fjernkjøling er et sterkt ekspansivt teknikkområde der HögforsGST som en av markedslederne deltar intensivt i den tekniske utviklingen. I dag brukes teknikken for klimaregulering i boliger og for kjøling av industrielle prosesser og kjølelagring av næringsmidler. Fjernkjølingen tilbyr fordeler som er målbare når det gjelder energieffektivitet, miljøfordeler og pålitelighet.

HögforsGST utvikler skreddersydde løsninger som bygges ut fra lokale forutsetningene i hvert eneste tilfelle. Det gjør det mulig å utnytte fjernkjøllingns fordeler optimalt i alle slags bruksområder. Disse løsninger tilbys på anmodning.

kyla