Veksler for varme og kulde

Veksler for varme og kulde

Varmeveksleren i den enkelte eiendommens/boligens fjernvarmesentral sørger for en god overføring av varme mellom (primær kretsen (f.eks. fjernvarme) til sekundær kretsen (f.eks til oppvarming og varmt tappevann). Slik skilles vannet på de to sidene fra hverandre. slik at det kan være forskjellige temperaturer, trykk og i noen tilfelle væsker.

HögforsGSTs sortiment omfatter både loddede og pakningsutstyrte varmevekslere som kan åpnes for å bytte plater eller rengjøring/vedlikehold. Vår sortimentsbredde og vår erfaring med dimensjonering innebærer at du aldri trenger å nøye deg med det nest beste alternativet.

De komponentene vi bygger sentralene av, kan også leveres individuelt.

 VärmeväxlareVärmeväxlare