PRODUKTER

Produkter

Vårt sortiment av fjernvarmesentraler dekker et bredt spektrum av bruksområder – fra enfamiliehus til store boligkomplekser, offentlige lokaler eller industrianlegg.

De fleste av våre produkter er vurdert ifølge SundaHus Miljödata. En trygghet for de eiendomseiere, entreprenører og konsulenter som vil gjøre bevisste materialvalg, fase ut farlige stoffer og redusere sin miljøbelastning.

Sunda Hus